ÇATI YAPIM  -  ÇATI KAPLAMA  -  ÇATI AKTARMA  -  ÇATI SÖKÜM

Çatı sistemleri,

 

söz konusu işlevi yerine getirmesi için, birbirini tamamlayan çeşitli alt sistemlerin belirli bir düzende bir araya gelmesinden oluşur. Bunlar, çatı kaplama sistemi, konstrüksiyon sistemi, yağmur suyu uzaklaştırma sistemi ve ses, buhar kesici, ısı, su vb. yalıtım malzemelerini kapsayan yalıtım sistemleridir.

Çatı sistemi, binayı en üstten sınırlayan ve iç ortamı dış atmosfer koşullarından ayıran bir yapı kabuğudur. Çatının işlevi, yağmur, kar, dolu, don, gece-gündüz sıcaklık farkları, IR ve UV radyasyonu, rüzgar, dış kaynaklı sesler vb. dış atmosfer koşullarının etkisi altında, iç ortamda kullanıcıların aktivitelerini yerine getirebilmesi için istenilen düzeyde ısısal, görsel, akustik konfor, güvenlik vb. kullanıcı gereksinmelerini karşılamak ve yapı ile kullanıcı sağlığını korumaktır.

Kil esaslı çatı kaplama malzemesi olarak KİREMİT

Ülkemizde yaygın şekilde kullanılan ve kil esaslı çatı kaplama malzemesi olan kiremit, Osmanlı döneminde 17.yy sonlarında Ankara evlerinde kullanılmaya başlamıştır. Ana maddesinde kil olması ve kolay bulunması nedeniyle çok yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Ülkemizde Alaturka kiremitle başlayan pişmiş kil serüveni Marsilya, Valensiya, Akdeniz, Torino, Venedik, Alaturka, Granada v.b. değişik ad ve tipleriyle çatılarımızda yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamıştır.

 

4. . Ulusal Çatı ve Cephe Kaplamalarında Çağdaş Malzeme ve Teknolojiler Sempozyumu

Yapıları dış atmosferden gelen yağmur, rüzgar, kar ve dolu gibi etkenlerden koruyan elemanlara çatı denilir. Genellikle ahşap, çelik ve betonarmeden yapılan çatılar konut, işyeri, atelye, fabrika, hastane, okul ve buna benzer pek çok yapıda kullanılmaktadır.

 

Çatı nedir ?
Çatıların ana görevleri kar ve rüzgar yüklerini emniyetle taşıyabilmek, yağmur ve kar suları yoluyla yapıya gelen suyu en kısa yoldan oluk, dere ve borulardan zemine vererek uzaklaştırmaktır. Eğimlerine göre çatılar 3 guruba ayrılırlar:

  1. Düz çatılar (0-50 arasında eğimi olan çatılar)
  2. Orta eğimli çatılar (5-400 arasında eğimli olanlar)
  3. Dik çatılar (≥ 400 eğimli olanlar)

prefabrik yapılarda catı kaplama nedir?

 

Çatı kaplama yöntemlerini, fiyatlarını merak ediyorsanız ya da çatı kaplama örneklerine bakmak isterseniz sizlere bu yazıyı hazırladım. Çatılar genellikle panel yardımıyla izolasyonları sağlanan yapı unsurlarıdır.
Önce çatı kaplama yapan firmaların uygulamalarından çatı panel uygulalamalarından örnekler vereyim.

 

 
1. Çatı ve Cephe Sistemleri ve Bileşenleri

• Kaplamalar: metal, kil, çimento, bitüm, plastik, cam, doğal taş, bitkilendirilmiş çatılar
• Yalıtım Malzemeleri
• Taşıyıcı Bileşenler
• Yardımcı Elemanlar ve Bileşenler

2. Çatı ve Cephe Sistemlerinin Performansları
• Isıl Performans
• Taşıyıcılık ile İlgili Performans (Rüzgar, kar, deprem vb)
• Su ile İlgili Performans
• Nem ile İlgili Performans
• Ses ile İlgili Performans
• Yangın ile İlgili Performans
• Hava Geçirimsizliği ile İlgili Performans
• Doğal Aydınlatma ve Güneş Kontrolü ile İlgili Performans

3. Çatı ve Cephe Sistemlerinde Süreçler
• Tasarım
• Yapım
• Kullanım
• Bakım - Onarım
• Yenileme
• Dönüştürme

4. Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri
• Sürdürülebilirlik: Enerji etkinliği ve Ekolojik Uyum

5. Çatı ve Cephe Sistemlerinde Görsel Etki

• Mimari Tasarımda Kompozisyon Bileşenleri Olarak Çatı ve Cephe Sistemleri
• Çatı ve Cephe Sistemlerinin Binanın Kimlik, Üslup Gibi Niteliklerinin, İç Mekan Etkisinin, İç-Dış Mekan İlişkisinin Belirlenmesinde ve Algılanmasındaki Rolü. Felsefi (Anlam), Sosyal (İletişim, Kimlik), Psikolojik (Algı, Estetik), Boyutlar

6. Çatı ve Cephe Sistemlerinde Yasal Olanaklar, Sınırlamalar ve Sigorta
• İlgili Yasa, Tüzük, Yönetmelik, Standart, Yönerge ve Şartnameler

7. Çatı ve Cephe Sistemlerinin Yapım ve Onarım Süreçlerinde İş Güvenliği

Çatı Tipleri:
Çatı tipleri çatının yapısına, kullanım şekline, konstrüksiyonuna, kaplamasına, yalıtımına bağlı olarak çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir.

Kullanım şekline göre: Üzerinde gezilen çatılar, Üzerinde gezilemeyen çatılar,

Yağış suyunun akışına ve biçimine göre: Düz çatılar, Az eğimli çatılar, Çok eğimli çatılar, Değişken eğimli çatılar.

Kaplama malzemesine göre: Bitüm esaslı kaplamalı çatılar, Çimento esaslı kaplamalı çatılar, Kil esaslı çatı kaplamalı çatılar, Metal esaslı kaplamalı çatılar, Plastik esaslı kaplamalı çatılar, Diğer (Cam, Taş, Ahşap) kaplamalı çatılar.

Çatının yalıtım şekline bağlı olarak: Soğuk çatılar, Sıcak çatılar

Konstrüksiyona göre: Oturtma, Asma, Karma

Çatı Kaplama

 

 

MSN Destek
 
Katalog

 

Katolog indirmek için tıklayın.